Thúc đẩy dòng chảy kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng cho đất nước, doanh nghiệp và đối tác đồng hành thông qua chuỗi dịch vụ, giải pháp vượt trội.

31
Năm kinh nghiệm
>10.000 tỷ VND
Tổng tài sản
> 6.500 tỷ VND
Vốn CSH
3 triệu TEUs
Mạng lưới Cảng : 8 cảng
6 lĩnh vực
Chuỗi dịch vụ Logistics
1.500
Cán bộ nhân viên
> 350.000 m²
Mạng lưới TTPP

Tin Tức Nổi Bật

Các Đơn Vị Thành Viên