Thúc đẩy dòng chảy kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng cho đất nước, doanh nghiệp và đối tác đồng hành thông qua chuỗi dịch vụ, giải pháp vượt trội.

32
Năm kinh nghiệm
>10000 tỷ VND
Tổng tài sản
> 6500 tỷ VND
Vốn CSH
3 triệu TEUs
Mạng lưới Cảng : 8 cảng
6 lĩnh vực
Chuỗi dịch vụ Logistics
2000
Cán bộ nhân viên
> 350000 m²
Mạng lưới TTPP

Tin Tức Nổi Bật

Các Đơn Vị Thành Viên