Tin công ty

Gemadept – Chủ động quản trị rủi ro để phát triển bền vững

[ {{formatDate('2024-07-09T02:39:02.653Z')}}]

Trải qua hơn ba thập kỷ đồng hành cùng đất nước, Gemadept đã sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế, từ biến động thị trường tài chính toàn cầu đến đại dịch COVID-19… Trong suốt hành trình này, Gemadept không ngừng nỗ lực thích ứng và phát triển, với quản trị rủi ro (QTRR) là một trong những công cụ quản trị chính yếu, đóng góp vào sự phát triển kiên định và bền vững của Công ty.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nhận diện và quản lý rủi ro, Ban lãnh đạo Gemadept đã xây dựng một Hệ thống QTRR vững chắc với các "tuyến phòng thủ" chặt chẽ. Hệ thống này bao gồm ba tuyến phòng vệ độc lập, kiểm soát lẫn nhau:

  1. Tuyến đầu tiên: Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực tiếp nhận diện và kiểm soát rủi ro ngay từ khi mới phát sinh.
  2. Tuyến thứ hai: Tập đoàn, thông qua các phòng ban chức năng, xây dựng quy chế, chính sách và giám sát việc tuân thủ.
  3. Tuyến thứ ba: Các chương trình kiểm toán nội bộ và kiểm toán hoạt động tập trung vào các rủi ro trọng yếu.

Ngoài ra, Gemadept chủ động lắng nghe ý kiến từ các bên liên quan như khách hàng, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng và các tổ chức ngành nghề uy tín để đưa ra quyết định cẩn trọng.

Trong năm 2023 đầy biến động, Gemadept đã chủ động đối mặt với nhiều thách thức với hệ thống QTRR vững chắc. Công ty liên tục cập nhật thông tin thị trường, đánh giá tác động, và điều chỉnh danh mục rủi ro theo tình hình thực tế. Thông qua việc giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí và triển khai các chương trình kiểm toán, Gemadept phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các rủi ro tiềm ẩn. Bên cạnh đó, công ty còn áp dụng các công cụ quản trị hiện đại như phân tích SWOT, đánh giá rủi ro định lượng và định tính, xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống.

Năm 2024, năm về đích của kế hoạch 5 năm, được Ban lãnh đạo Gemadept xác định là năm của tăng tốc và đột phá. Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ QTRR trọng yếu, xây dựng kế hoạch kiểm soát rủi ro và tăng cường truyền thông nhận thức về quản lý rủi ro. Gemadept tin rằng QTRR là một phần không thể thiếu trong công tác quản trị điều hành, giúp công ty hướng tới mục tiêu hoạt động hiệu quả trong dài hạn, phát triển bền vững và đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư và cổ đông.

other

{{item.title}}

[ {{formatDate(item.date)}}]