Tầm nhìn - Sứ mệnh
Sứ mệnh

Thúc đẩy dòng chảy kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng cho đất nước, doanh nghiệp và đối tác đồng hành thông qua chuỗi dịch vụ, giải pháp vượt trội.

Tầm nhìn

Trở thành một Tập đoàn dẫn đầu Việt Nam về Hệ sinh thái tích hợp Cảng – Logistics