Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Văn Nhân

Chủ Tịch

Ông Chu Đức Khang

Phó Chủ Tịch

Ông Nguyễn Thanh Bình

Thành Viên

Bà Nguyễn Minh Nguyệt

Thành Viên

Ông David Do

Thành Viên

Bà Hà Thu Hiền

Thành Viên

Ông Vũ Ninh

Thành Viên

Ông Bolat Dulsenov

Thành Viên

Ông Tsuyoshi Kato

Thành Viên

Bà Bùi Thị Thu Hương

Thành Viên

Ban tổng giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Bình

Tổng Giám Đốc

Ông Phạm Quốc Long

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Thế Dũng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Đỗ Công Khanh

Phó Tổng Giám Đốc

Ban kiểm soát

Ông Lưu Trường Giai

Trưởng Ban

Bà Vũ Thị Hoàng Bắc

Thành Viên

Ông Trần Đức Thuận

Thành Viên

Bà Phan Cẩm Ly

Thành Viên

Bà Trần Hoàng Ngọc Uyên

Thành Viên