Hoạt động nhân lực

Nhân Lực - Yếu Tố Then Chốt Quyết Định Sự Thành Công Và Phát Triển Bền Vững Của Gemadept

[ {{formatDate('2024-06-17T03:43:11.663Z')}}]

Từ một doanh nghiệp nhỏ vài chục người với số vốn 6,2 tỷ đồng khi cổ phần hóa năm 1993, tới nay Gemadept đã trở thành doanh nghiệp niêm yết duy nhất tại Việt Nam sở hữu Hệ sinh thái Cảng và Logistics từ Bắc tới Nam. Quá trình phát triển ấy của Gemadept cũng là quá trình trưởng thành của đội ngũ nhân lực – những con người mang Gene Gemadept, từ những cán bộ công nhân viên (CBCNV) đầu tiên đến nay đã lên tới hàng ngàn người, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ.

Trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế, Gemadept đặc biệt chú trọng vấn đề phát triển nguồn nhân lực, với mục tiêu nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và chất lượng công việc. Đây là yêu cầu bắt buộc mà Gemadept đã và đang đặt ra cho toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân viên. Đồng thời, Gemadept xác định rằng, để phát triển bền vững và đồng hành lâu dài với cổ đông và nhà đầu tư, việc phát triển đội ngũ kế thừa là yếu tố then chốt không thể thiếu.

Trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh, Gemadept luôn cố gắng đặt mục tiêu hoạt động năm sau tốt hơn năm trước, nhằm đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và nhà đầu tư. Bên cạnh việc đầu tư vào vốn, công nghệ, quy trình và công tác quản trị, Gemadept cũng đặc biệt chú trọng vấn đề phát triển nguồn nhân lực, với mục tiêu nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và chất lượng công việc. Đây là yêu cầu bắt buộc mà Gemadept đã và đang đặt ra cho toàn bộ đội ngũ CBCNV.

Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của đội ngũ nhân lực nói chung vẫn chưa đủ. Gemadept xác định rằng, để phát triển bền vững và đồng hành lâu dài với cổ đông và nhà đầu tư, việc phát triển đội ngũ kế thừa là yếu tố then chốt không thể thiếu. Đây là một trong những trọng tâm chiến lược mà Gemadept đang đẩy mạnh triển khai.

Về phát triển đội ngũ kế thừa, Gemadept đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, bao gồm: xây dựng từ điển năng lực và khung năng lực dành cho đội ngũ lãnh đạo quản lý, thực hiện đánh giá năng lực hàng năm, chú trọng đào tạo về năng lực lãnh đạo (leadership), tổ chức các hoạt động coaching và giao các nhiệm vụ thách thức để phát triển năng lực.

Về nâng cao năng suất lao động, Gemadept nhận thấy mô hình hoạt động thường xuyên thay đổi sau các đợt sáp nhập và mua lại. Do đó, công ty đã chủ động rà soát và điều chỉnh sơ đồ tổ chức tại các đơn vị chủ chốt, nhằm tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, trên cơ sở loại bỏ các công việc thừa và lãng phí không tạo ra giá trị, theo nguyên tắc của LEAN. Đồng thời, Gemadept cũng giao chỉ tiêu KPI về rà soát và nâng cao hiệu quả làm việc, năng suất lao động đến tất cả các đơn vị thành viên.

Gemadept đang chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, đây là lực lượng nòng cốt để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh mà cổ đông giao phó. Cụ thể, trong 3 năm gần đây, công ty đã bổ nhiệm 134 cán bộ quản lý mới.

Bên cạnh đó, Gemadept cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tối ưu hóa năng suất lao động, bao gồm việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức, sắp xếp lại nhân sự tại một số đơn vị chủ chốt. Nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao năng suất lao động đã tăng rõ rệt trong toàn thể CBCNV của công ty.

Gemadept đang tiếp tục chương trình phát triển kế thừa một cách bài bản thông qua thực hiện rà soát và đánh giá năng lực của các ứng viên kế thừa hàng năm, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, coaching cụ thể cho từng cá nhân. Mục tiêu là tạo ra một đội ngũ kế cận đủ năng lực để tiếp quản vị trí lãnh đạo trong tương lai.

Hơn thế nữa, Gemadept tổ chức các khóa đào tạo Lean nhằm tiếp tục lan tỏa tư duy tinh gọn trong toàn Tập đoàn. Việc áp dụng các nguyên lý Lean sẽ giúp tối ưu hóa các quy trình, loại bỏ các hoạt động lãng phí, từ đó nâng cao năng suất lao động.

Một nỗ lực khác của Gemadept là không ngừng cải tiến mô hình hoạt động, hướng tới nâng cao hiệu quả, tăng cường tính hợp lực và kết nối trong hệ sinh thái của Công ty. Những cải tiến này sẽ góp phần đáng kể vào việc nâng cao năng suất lao động tổng thể.

Để đảm bảo đội ngũ thấm nhuần các giá trị cốt lõi, nguyên tắc văn hóa, Gemadept đã triển khai các hoạt động truyền thông đa dạng và hiệu quả, bao gồm: Xuất bản Sổ tay văn hóa  giới thiệu về lịch sử hình thành, tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi và các nguyên tắc văn hóa để truyền thông rộng rãi trong toàn tập đoàn thông qua các kênh nội bộ, tích hợp vào các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân sự mới gia nhập.Ngoài ra, Gemadept còn tổ chức các buổi hội thảo trực tiếp tại các công ty thành viên, các buổi này tập trung giới thiệu chi tiết về các giá trị cốt lõi và nguyên tắc văn hóa, Lãnh đạo các cấp chia sẻ ví dụ cụ thể về việc thực hành các giá trị, nguyên tắc này trong công việc.

Bên cạnh những nỗ lực trong việc nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động nói chung, Gemadept đã và đang tiếp tục hành trình xây dựng và phát triển một đội ngũ quản lý, lãnh đạo tài năng, có năng lực và kinh nghiệm vững chắc và thấm nhuần những giá trị cốt lõi của người Gemadept. Đội ngũ này là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt Gemadept vượt qua các thách thức, nắm bắt các cơ hội mới, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Gemadept hướng đến hoàn thành Tầm nhìn 2025 và chuẩn bị cho Tầm nhìn 2030.

other

{{item.title}}

[ {{formatDate(item.date)}}]