Tin công ty

Gemadept tăng cường kiến thức, kỹ năng Coaching cho các cấp cán bộ quản lý của Tập đoàn

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của cán bộ quản lý là đào tạo và huấn luyện (coaching) cho nhân viên nhằm đạt hiệu quả công việc tốt nhất, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra, là tiền đề cần thiết cho sự phát triển của Tập đoàn trong hiện tại và tương lai. Đây đồng thời là một bước tiến trong công tác xây dựng và củng cố đội ngũ kế thừa có năng lực và phẩm chất, sẵn sàng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt nhằm đáp ứng cho các dự án cũng như kế hoạch mở rộng mạng lưới của Tập đoàn trong giai đoạn tới.

Tiếp nối các khóa đào tạo trang bị kiến thức, kỹ năng, thay đổi tư duy Quản lý cho các cấp cán bộ quản lý của Tập đoàn đã được triển khai trong thời gian qua, ngày 21 và 22.05.2020, phòng Nhân sự Tập đoàn đã phối hợp cùng với Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (CTS) tổ chức khóa đào tạo Kỹ năng huấn luyện (Coaching) trực tiếp cho 21 thành viên là cán bộ quản lý các cấp tại Trụ sở chính, kết hợp đào tạo trực tuyến mở rộng cho 101 trưởng phó các phòng ban HO và cán bộ quản lý tại các đơn vị Cảng Phước Long, Cảng Dung Quất và khối cảng Hải Phòng. Giảng viên phụ trách khóa đào tạo là Cô Bùi Thùy Linh – một trong những chuyên gia hàng đầu, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đã tham gia hướng dẫn các chương trình Coaching trong và ngoài nước.

Qua hai ngày đào tạo, anh chị em đã được trang bị thêm phương pháp Coaching mới thông qua mô hình Grow (G – Goal: Mục tiêu; R – Reality: Thực trạng; O – Options: Giải pháp để đạt mục tiêu; W – Way forward: Lập kế hoạch hành động). Đây là một phương pháp Coaching dễ tiếp cận, mang tính ứng dụng cao đối với phần lớn CBCNV, có thể được vận dụng song song với phương pháp Coaching tâm lý chuyên sâu đã được Tập đoàn trang bị cho các cấp cán bộ quản lý trong năm 2019. Việc vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng loại đối tượng của hai phương pháp này sẽ giúp phát huy tối đa hiệu quả của việc Coaching, góp phần kiện toàn năng lực của mỗi cá nhân và sức mạnh tập thể.  

Duy trì hoạt động coaching có hiệu quả là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Dự án xây dựng văn hóa năm 2020, là KPI của Tập đoàn và các đơn vị, phòng ban. Thực hiện tốt công việc này là một trong những yếu tố để xây dựng nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hạnh phúc./.
 
* Một số hình ảnh của khóa đào tạo:
 
Lớp đào tạo trực tiếp tại Trụ sở Công ty: 
Trực tuyến tại Trụ sở:

 
Trực tuyến tại các văn phòng PIP-CBD-PME

 
 
Trực tuyến tại văn phòng Cảng Dung Quất

 
Trực tuyến tại các đơn vị khối Hải Phòng


Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: