Học bổng

Thực hiện mục tiêu tham gia hỗ trợ các hoạt động xã hội cũng như đáp ứng nhu cầu nhân sự phục vụ cho sự phát triển của Công ty, trong những năm qua, Ban Ðào tạo Công ty Cổ phần Gemadept đã tổ chức nhiều buổi Roadshow giới thiệu về Công ty và thực hiện các Chương trình học bổng của Công ty tại các Trường Ðại học GTVT, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, v.v… Các chương trình học bổng đã nhận được sự nhiệt tình ủng hộ của nhà trường và sự hăng hái tham gia của những sinh viên có thành tích học tập tốt. 
 
Sinh viên năm cuối được nhận học bổng sẽ có cơ hội tham gia vào các chương trình đào tạo của Công ty, được thực tập và tham gia vào các hoạt động chung của Công ty, được hưởng các chính sách ưu đãi khác. Ngoài ra, những sinh viên này sau khi tốt nghiệp ra trường đạt thành tích xuất sắc sẽ được ưu tiên phỏng vấn xét tuyển vào làm việc chính thức cho Gemadept. 
 
Các chương trình học bổng của Công ty đã thực sự mang lại ý nghĩa xã hội, tạo động lực khích lệ tinh thần phấn đấu của đông đảo sinh viên, đặc biệt là những sinh viên nghèo hiếu học, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực của Công ty. 

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: