Thông báo

Nghị quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

[ 23/06/2020 ]

Biên bản ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

[ 23/06/2020 ]

Tài liệu ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

[ 06/06/2020 ]

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

[ 03/06/2020 ]
Tải vềHội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần GEMADEPT trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông Công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

Thời gian: Từ lúc 8h30 thứ Hai, ngày 22/06/2020 (đón tiếp, đăng ký từ 7h30).
                   Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày. 

Địa điểm:  Lầu 1, Lotus Ballroom, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Nội dung: Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua:
  • Báo cáo của Hội đồng quản trị
  • Báo cáo của Ban kiểm soát
  • Các nội dung trình Đại hội thông qua
  • Các nội dung khác.

Các lưu ý:

- Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 01/06/2020 của Trung tâm Lưu ký CK Tp.HCM và các cổ đông chưa niêm yết có quyền tham dự Đại hội.

- Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức, cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội trước 17h00 ngày Thứ Năm 18/06/2020 theo số điện thoại: 028-38 236 236 (số máy nhánh:0); Fax: 028- 38 235 236; Email: info@gemadept.com.vn.

- Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình nghị sự được đăng ngày 03/06/2020 tài liệu đại hội được đăng ngày 06/06/2020 trên trang thông tin của công ty tại địa chỉ www.gemadept.com.vn.

- Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội và sự phát triển của Công ty. 

GMD: ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

[ 11/05/2020 ]
Tải về
Công ty Cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:
 
-  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020.
 
-  Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
 
-  Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
 
-  Thời gian thực hiện: Dự kiến 22/6/2020
 
-  Địa điểm và nội dung thực hiện: Thông báo sau.

* Công văn 880 / Thông báo của SGDCK TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng.

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: