Thông báo

GMD: KITMC trở thành Cổ đông lớn

[ 01/09/2020 ]

GMD: CBTT giao dịch cổ đông nội bộ VI Fund II

[ 31/08/2020 ]

Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức GMD năm 2019

[ 18/08/2020 ]

GMD: ký hợp đồng kiểm toán 2020

[ 12/08/2020 ]

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

[ 30/07/2020 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: