Thông báo

GMD: KITMC trở thành Cổ đông lớn

[ 01/09/2020 ]

GMD: CBTT giao dịch cổ đông nội bộ VI Fund II

[ 31/08/2020 ]

Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức GMD năm 2019

[ 18/08/2020 ]

Báo cáo thường niên

2019

[ 27/04/2020 ]
Tải về

2018

[ 26/04/2019 ]
Tải về

2017

[ 20/04/2018 ]
Tải về

Báo cáo tài chính

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: