Thông báo

GMD: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn và nhóm cổ đông có liên quan

[ 09/02/2021 ]

GMD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Lộc

[ 05/02/2021 ]

GMD nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 25

[ 29/01/2021 ]

Báo cáo thường niên

2019

[ 27/04/2020 ]
Tải về

2018

[ 26/04/2019 ]
Tải về

2017

[ 20/04/2018 ]
Tải về

Báo cáo tài chính

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: