Thông báo

Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của GMD

[ 16/10/2018 ]

GMD: thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài

[ 18/09/2018 ]

Báo cáo thường niên

2017

[ 20/04/2018 ]
Tải về

2016

[ 20/04/2017 ]
Tải về

2015

[ 19/04/2016 ]
Tải về

Báo cáo tài chính

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: