Thông báo

GMD: điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

[ 05/06/2019 ]

Nghị quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

[ 17/05/2019 ]

Biên bản ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

[ 17/05/2019 ]

Báo cáo thường niên

2018

[ 26/04/2019 ]
Tải về

2017

[ 20/04/2018 ]
Tải về

2016

[ 20/04/2017 ]
Tải về

Báo cáo tài chính

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: