Thông báo

GMD: thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23

[ 04/12/2018 ]

GMD: chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trần Quang Tiến – Phó Tổng Giám đốc công ty

[ 26/10/2018 ]

Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của GMD

[ 16/10/2018 ]

Báo cáo thường niên

2017

[ 20/04/2018 ]
Tải về

2016

[ 20/04/2017 ]
Tải về

2015

[ 19/04/2016 ]
Tải về

Báo cáo tài chính

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: